Centrum Kształcenia Quaderno - kursy języków obcych
Nauka pisania do matury z angielskiego
             język angielski        język niemiecki       język francuski        język hiszpański        język rosyjski          język włoski         język polski dla obcokrajowców           język angielski        język ukraiński
Zapraszamy na KURSY ROCZNE - grupowe i indywidualne!

SYSTEM RABATOWY

   Szkoła udziela studentom na kursach grupowych następujących
   rabatów:

  • 10% zniżki za kontynuację nauki na tym samym kursie
  • 10% zniżki za podjęcie nowego drugiego/kolejnego kursu - dotyczy pierwszego roku nauki, w kolejnym roku przyznana zostanie zniżka za kontynuacje tego kursu
  • 10% zniżki dla drugiej/kolejnej osoby z tej samej rodziny
  • 10% zniżki za wpłatę całości (na kursie 3-trymestralnym lub rocznym)
  • 5% zniżki za wpłatę do 5 września - promocja wczesnego zapisu 'early bird' (dotyczy kursów rocznych rozpoczynających się od 1 października)
  • do dnia 31 lipca 20% rabat na wpisowe na kurs całoroczny
   Symbole przyznanej taryfy:
   
A - bez zniżek         B - z 1 zniżką        C - z 2 zniżkami

   
Pełny tekst regulujący system rabatowy znajduje się w zakładce
REGULAMIN w rozdziale RABATY.


 
 kursy jezyków obcychkursy języków obcych kursy angielskiego w Angliiprzygotowanie do matury